Girls Varsity Swimming · THS Girls Swim at States! 17Nov18